Kullanım Koşulları

Şikayet Formu.

İlana geri dön

"Biz", "Bize", "Şirket" ve "letsvilla.com" terimleri, merkezi Bodrum'da bulunan LET'S VİLLA firması anlamına gelir.
"müşteri" terimi bizde üyelik hesabı açtıran münferit birey ve/veya işyerlerini anlatır. letsvilla.com web sitemiz aracılığı ile ürünlerinin tanıtımlarını yapan, satış gerçekleştiren, sitelerimiz üzerinden dolaylı olarak hizmetlerimizden yararlanan, gerçek kişi veya işletmeler bizim üyelerimiz ve müşterilerimizdir.
"Ziyaretçi" terimi, bunlarla sınırlı olmamak üzere sitemizde yayınlanmakta olan kiralanabilir veya satın alınabilir ürün, hizmet ve diğer materyalleri inceleyen, satın alma veya kiralama talebinde bulunan ya da satın alan veya kiralayan münferit birey ya da işletmeleri, kurumları ifade eder.
"Üye" terimi, Sitemizin üyelik fonksiyonundan yararlanarak üyelik hesabı açtıran, ziyaretçilerin yapabildiği ya da yararlandığı tüm işlemleri yapabilen ve ilave olarak bunlarla sınırlı olmamak üzere üyelere sunduğumuz görüş yazma ve yayınlama, oy verme, mesaj gönderme ve alma ile diğer ayrıcalıklardan yararlanan ve letsvilla.com web sitesine içerik ekleyebilen münferit birey ya da işletmeleri, kurumları ifade eder.
Sizi, size terimleri, müşteri, üye ve ziyaretçileri ifade eder.
letsvilla.com web sitesini, hizmeti aldığınız anda içeriğinde bulunan hüküm, koşul ve bildirimleri değiştirmeden kabul etmeniz koşuluyla kullanabilirsiniz.
Hesabınızın sizin tarafınızdan her türlü kullanımı ile hesabınızla ilgili bilgilerin, bizim üzerimizden yaptığınız satış ve diğer ticari işlemlere tarafımızca izin verilmesi aşağıdaki hüküm, koşul ve bildirimlere bağlıdır. 
letsvilla.com web sitesini kullanmaya başladığınız anda söz konusu hüküm, koşul ve bildirimleri kabul etmiş olursunuz. 
Bu hüküm, koşul ve bildirimleri kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanma yetkisine sahip olmadığınızı kabul etmiş olursunuz.
letsvilla.com işbu anlaşmayla tanınan avantajları, bize bağlı ve çevrimiçi pazarlama hizmeti sunan diğer web sitelerimize ve fiziki işletmemize kadar genişletebilir.

KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIM SINIRLAMALARI
Bu web sitesini, ziyaretçi, üye ve müşterilerimiz, kişisel ve ticari olmayan kullanımları için, sahip oldukları ve T.C. kanunlarının satışını yasaklamadığı, ticari emtianın tanıtımı ve satışı amacıyla kullanabilirler.
Bu web sitesinde satışa izin verilmeyen ürünler ilgili başlık altında sıralanmıştır.
Bu web sitesi kullanmakla, letsvilla.com sitesinin size sağladığı içerik ve kapsadığı bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kullanıma sunulması , promosyon fiyatları, indirim kuponları vb.) ve ayrıca, bu içerik ile bilgilerin sunulmasında kullanılan altyapının, letsvilla.com veya onun tedarikçilerinin ve sağlayıcılarının mülkiyetinde olduğunu, bu nedenle, letsvilla.com web sitesini veya buradaki içerik ve diğer bilgileri dolaylı olarak ya da doğrudan, ticari ya da kişisel olmayan amaçlarla kendinize veya bir başkasına ait medya üzerinde kullanmamayı kabul etmektesiniz.
Yine site alt yapısını maksadının dışında kullanmayacağınızı, yazılımın kusurlarından sağladığı açıklardan yararlanıp, bize yada müşteri, ziyaretçi ve üyelerimize zarar verecek bir girişimde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
Bizim ve sizle aramızda iyi niyet kurallarının işlediğini varsaymaktayız. İyi niyet kurallarını ihlal etmek, izin verdiğimiz kaynakları amaçları dışında kullanmak (örneğin, yorum, ilan ve diğer bilgi girilebilir alanları bir başka kuruluş veya web sitesinin tanıtımı amacıyla kullanmak. Bu web sitesi üzerinden satın aldığınız ürün ve hizmetlerle ilgili belgelerin kısıtlı sayıdaki kopyalarını yaparken, bu web sitesinden elde etmiş olduğunuz herhangi bir bilgiyi, yazılımı, ürün ya da hizmetin içeriğini veya adını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, dağıtımını yapmayacağınızı, aktarmayacağınızı, görüntüleme yapmayacağınızı, gereğinden fazla çoğaltmayacağınızı, yayınlamayacağınızı, lisanslamayacağınızı, bunları işleyerek türevsel işler yaratmayacağınızı veya bunları satmayacağınızı ya da aldığınız ürün ve hizmetleri yeniden satmayacağınızı kabul etmektesiniz. Bunlara ek olarak, bir ticari amacınız olsun ya da olmasın, şunları yapmamayı kabul etmiş oluyorsunuz:
letsvilla.com'un yazılı açık izni olmadan bu web sitesindeki içeriği ya da bilgileri her türlü robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçlarla veya manuel işlemlerle herhangi bir amaç için elde etmemek, izlememek veya kopyalamamak;
Bu web sitesinin başlıklarındaki her türlü otomatik istisnalarla ilgili kısıtlamaları ihlal etmek veya bu web sitesinin erişimi için konulmuş diğer önlemleri baypas etmek veya bu önlemlerden kaçınmak;
letsvilla.com'un altyapısı üzerinde makul olmayan veya orantısız büyük bir yük oluşturacak letsvilla.com tasarrufunda olmayan herhangi bir önlemi almak; veya letsvilla.com'un yazılı açık izni olmaksızın herhangi bir amaçla bu web sitesinin (bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü ürün hizmetlerinin satın alınma yolu dahil) herhangi bir kısmının altındaki dosyalara (deep link) girmek.

TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ
Bu web sitesinin tüm içeriği ve letsvilla.com alan adının Tüm hakları saklıdır. letsvilla.com ve letsvilla.com logosu, letsvilla.com'un ticari markasıdır. Burada bahsedilen diğer ürün ya da şirket adları ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.

FERAGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bu web sitesinde yayınlanan bilgiler, yazılım, ürünler ve hizmetler, yanlışlıklar ve yazım hataları içeriyor olabilir. letsvilla.com ve bağlı kuruluşları; bilhassa, ürün, hizmet ve reklamverenlerin fotoğrafları, bu web sitesinde yayınlanmakta olan reklamlar ve bu reklamların içerikleri ile reklamların vaat ettikleri ürün ve hizmetlerle ilgili bilgiler, tedarikçiler ve müşteriler tarafından sağlanmıştır.
letsvilla.com sağlanmış bu bilgilerin doğruluğu konusunda bir garanti vermez ve bunlarla ilgili her türlü kesin olmayan bilgiler için yükümlülükten feragat eder.
Bu web sitesinde gösterilen ücretler genel bir yol gösterici olarak verilmiş olup, letsvilla.com ve onun bağlı kuruluşları bu ücretlerin kesinliğini garanti etmezler. 
Bu web sitesindeki bilgiler gerektiğinde ya da günün koşulları gerektirdiğinde müşteriler veya tarafımızdan değiştirilmektedir. 
letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya ilgili tedarikçileri bu web sitesinde herhangi bir zamanda geliştirmeler ve/veya değişiklikler yapabilirler. Bakım çalışmaları ve diğer sebeplerle geçici süreler için letsvilla.com'u yayına kapatabilirler.

letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya bunların tedarikçileri bu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetlerin uygunluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmazlar. 
Bu web sitesinden bulunan ürün ve hizmetlerin tanıtımı ya da satışa sunulması, letsvilla.com bizim bunları tavsiye ettiğimiz anlamına gelmez. 
Söz konusu bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler tarafımızdan herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUKLARI GİBİ" sağlanmaktadır. 
Biz söz konusu bu bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetlerle ilgili tüm garantilerden ve koşullardan, her türlü zımni garantiler ve ticaret koşullardan, belirli bir amaca uygunluk, ünvan ihlal etmeme de dahil olmak üzere feragat ederiz.
letsvilla.com üzerinde yayınlanan, satış, ilanı reklam ve diğer ticari içerik sağlayanlar letsvilla.com ve onun bağlı kuruluşlarının temsilcileri ya da çalışanları değildir.
letsvilla.com onun bağlı kuruluşları söz konusu bu tedarikçilerin eylemlerinden, hatalarından, unutmalarından, garantilerinden,ihlal ve ihmallerinden ya da bunlardan kaynaklanan kişisel yaralanmalar, hastalıklar, ölümlerdem, mülke gelen zararlardan veya diğer tüm zararlardan ya da masraflardan sorumlu değildir. 
Doğrudan kontrollerinin ötesindeki gecikmeler, iptaller, mükerrer satışlar, grevler, mücbir sebepler ya da diğer nedenlerden dolayı letsvilla.com onun bağlı kuruluşları yükümlü değildirler ve herhangi bir ek masraf, unutma, gecikme, güzergah değişmesi veya devlet ya da yetkili makam eylemleri nedeniyle soruımlu olmazlar.
letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya bunların ilgili tedarikçileri; sözleşmesel, haksız fiil, kasıt sonucu veya başka şekillerde olsun ya da olmasın ve letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya bunların ilgili tedarikçileri bu zararlardan dolayı bilgilendirilmiş olsun ya da olmasın, Bu web sitesinin kullanımından veya bu web sitesinin kullanılmasının gecikmesi veya başarılamamasından veya bu web sitesinden elde edilen bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetlerden veya bu web sitesinin başka şekillerde kullanılmasından doğan doğrudan, dolaylı, cezai, kazaen, özel veya sonuç itibarı ile oluşan ya da bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olarak ortaya çıkan zararlar nedeniyle hiçbir şekilde yükümlü olmazlar. 
Bazı devletler/yargılar sonuç itibarı ile ya da kazaen ortaya çıkan zararlar nedeniyle veya sınırlamalara izin vermnediği için yukarıda belirtilen sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

TAZMİNAT
letsvilla.com'u, onun bağlı kuruluşlarını ve/veya bunların ilgili tedarikçilerini ve onların memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini, makul yasal ve muhasebe ücretleri de dahil olmak üzere, aşağıdakiler tarafından ortaya konulan her türlü iddiaya, dava nedenine, geri alma, ziyan, zarar, para cezası ya da her türlü diğer gider maliyetlerine karşı savunmayı kabul etmektesiniz.
Yukarıda belirtilen yükümlülüğün ötesinde sizin tarafınızdan veya sizin adınıza veya aşağıdakilerin sonucu olarak üçüncü taraflarca bu anlaşmayı veya burada atıfta bulunulan dokümanları ihlal etmeniz;
herhangi bir yasayı ya da üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeniz durumunda doğacak kanuni sorumlulukları, letsvilla.com'u, onun bağlı kuruluşlarını ve/veya bunların ilgili tedarikçilerini ve onların memurlarını, müdürlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini sorumluluktan muaf tutacağınızı kabul etmektesiniz.

HUKUK DIŞI VEYA YASAKLANMIŞ KULLANIMIN OLMAMASI
Bu web sitesini kullanmanızın bir şartı olarak, buradaki hükümlerin, koşulların ya da bildirimlerin hukuk dışı veya yasak olarak nitelendirilen herhangi bir amaç için bu siteyi kullanmayacağınızı garanti etmektesiniz. Bu siteye eklediğiniz ve bulunduğunuz ülke yasalarınca suç kabul edilmekte olan içerik nedeniyle letsvilla.com sitesinin veya bağlı kuruluşlarının veya çalışanlarının sorumlu tutulmayacağını peşinen kabul etmektesiniz.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE LİNKLER
Bu web sitesi letsvilla.com dışındaki bir tarafın işlettiği web sitelerine doğrudan veya tavsiye linkler ile reklam likler içerebilir. Bu doğrudan veya tavsiye linkler ile reklam linkler yalnızca size bilgi vermek amacını taşır. letsvilla.com bu web sitelerini kontrol etmemektedir ve bunların içeriğinden ya da sizin bunları kullanmanızdan dolayı sorumlu olmaz. letsvilla.com'un bu web sitelerine olan doğrudan veya tavsiye linkler ile reklam linkleri kapsaması, söz konusu bu sitelerdeki malzemeleri onayladığı veya bunların operatörleriyle bağlantılı olduğu anlamına gelmez.

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIMLAR
Bu web sitesinden indirilmek üzere sunulan her türlü yazılımın ("Yazılım") telif hakkı letsvilla.com'a, onun bağlı kuruluşlarına ve/veya onların tedarikçilerine aittir. Yazılımı kullanmanız, Yazılımla birlikte verilen veya bunun içinde bulunan, varsa, son kullanıcı lisans anlaşması ("Lisans Anlaşması") hükümlerine bağlıdır. Bir Lisans Anlaşmasıyla birlikte verilen ya da bunu içeren herhangi bir Yazılımı, bu Lisans Anlaşmasının hükümlerini kabul etmedikçe kuramaz ya da kullanamazsınız.

Bir Lisans Anlaşması bulunmayan herhangi bir Yazılım için letsvilla.com size, kullanıcıya, bu web sitesini buradaki hüküm ve koşullara uygun olarak ve başka hiçbir amaç için olmamak üzere görüntüleyebilmeniz ya da kullanabilmeniz için kişisel ve devredilemez bir lisans verecektir.
Lütfen, bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm HTML kodu ve Active X kontrolleri dahil, bu web sitesindeki tüm Yazılımların letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya onların tedarikçileri ile yazılımcılarının mülkiyetinde olduğuna ve telif hakkı yasaları ile ve uluslararası anlaşma hükümlerince korunduğuna dikkat edin. Bazı yazılımların her türlü çoğaltımı ya da yeniden dağıtımı yasalarca açıkça men edilmiştir ve hukuki veya cezai ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunu ihlal edenler en ağır şekilde cezalandırılır.

YUKARIDAKİLERLE SINIRLANDIRILMAKSIZIN, YAZILIMIN BAŞKA KOPYALAMALAR YA DA ÇOĞALTMALAR YAPMAK AMACIYLA BİR BAŞKA SUNUCUYA YA DA KONUMA KOPYALANMASI YA DA ÇOĞALTILMASI AÇIKÇA YASAKLANMIŞTIR. YAZILIMIN GARANTİSİ, EĞER VERİLECEKSE, YALNIZCA LİSANS ANLAŞMASININ HÜKÜMLERİNE GÖRE VERİLİR.

Yazılımın ve bununla birlikte verilen her türlü dokümanların ve/veya teknik bilgilerin geçerli Türkiye yasalarına ve düzenlemelerine tabi olduğunu kabul ediyorsunuz. Yazılımı, Türkiye'nin ihracat kısıtlamaları uyguladığı ülkelere doğrudan veya dolaylı olarak ihraç veya tekrar ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.

HÜKÜMLER, KOŞULLAR VE GARANTİLER
Vergi Tahsilatı Ücreti letsvilla.com'da müşterilere sunulmakta olan hizmetler ile letsvilla.com ve bağlı kuruluşlarının verdiği hizmetlerin vergilendirmesi için uygulanabilir tüm vergilerin (ör. satış ve kullanım, işgaliye, stopaj, katma değer vergisi, v.s.) tahsilatıdır.

HİZMET ÜCRETİ
Bu ücretler, müşteriye hizmet olarak verdiğimiz ilan yayınlama, reklam yayınlama bedelleri ve diğer internet hizmetleri ücretleri ile letsvilla.com'un veya bağlı kuruluşlarının yaptığı kiralamalar, satışlar ve rezervasyon hizmetleri için tahakkuk ettirdiği ücretleri kapsar.

BURADAKİ HÜKÜM VE KOŞULLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
letsvilla.com bu web sitesi altında sunulan hükümler, koşullar ve bildirimleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve bu web sitesini ve onun olanaklarını kullandığınız anda yürürlükte olan hükümler, koşullar ve bildirimleri kabul ettiğinizi ve bunlarla bağlı olduğunuzu kabul etmektesiniz.

GENEL
Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yürütülür. Bu web sitesinin kullanımından doğan her türlü anlaşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti Bodrum mahkemelerinin münhasıran yetkili ve mahkeme yerinin yine aynı yer olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu web sitesinin, işbu paragraf da dahil olmak üzere, buradaki hüküm ve koşulların tümünü yürürlüğe koymayan herhangi bir yargı bölgesinde kullanımına izin verilmez.
Bu anlaşma ya da bu web sitesinin kullanımından dolayı sizinle letsvilla.com arasında herhangi bir ortak girişim, ortaklık, iş verme veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ediyorsunuz.
letsvilla.com'un bu anlaşmayı uygulayabilmesi mevcut yasalara ve hukuki sürece bağlıdır ve bu anlaşmada yer alan hiçbir şey letsvilla.com'un kanun icra talebini kullanma hakkını veya sizin bu web sitesini kullanımınızla ve bu kullanım için letsvilla.com'un sağladığı veya topladığı bilgilerle ilgili gereklilikleri ortadan kaldırmaz.
Yukarıda bahsedilen garanti feragatleri ve yükümlülük sınırlandırmaları dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, işbu anlaşmanın herhangi bir bölümü yürürlükteki yasaların ilgili hükümleri gereğince geçersiz ya da icra edilemez olarak nitelenirse, bu durumda, söz konusu geçersiz ya da icra edilemez hükmün yerine, bu özgün hükmün amacına en yakın geçerli ve icra edilebilir bir hükmün geçeceği kabul edilir ve anlaşma yürürlükte kalmaya devam eder.
İşbu Anlaşma (ve burada atıfta bulunulan herhangi bir diğer hüküm ya da koşul), web sitesi bakımından müşteri, ziyaretçi ve üyelerle letsvilla.com arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır ve bu web sitesiyle ilgili olarak müşteri, ziyaretçi ve üye ile letsvilla.com arasındaki elektronik, sözlü ya da yazılı tüm önceki ve kullanılan iletişimlerin ve tekliflerin yerine geçer. İşbu anlaşmanın ve elektronik formatta verilen her türlü bildirimin basılı bir kopyası yine bu anlaşmadan kaynaklanan ya da bununla ilgili hukuki veya idari işlemlerde, orijinali basılı olarak üretilmiş ve saklanmış diğer iş belgeleri ve kayıtları gibi ve bunlarla aynı koşullara tabi olarak kullanılabilir.
Şirketlerin, ürünlerin, kişilerin, karakterlerin ve/veya verilerin burada bahsedilen sanal adları herhangi bir birey, şirket, ürün ya da olayı temsil etmesi amacını taşımamaktadır.
Burada açıkça verilmemiş her türlü hak saklıdır.
letsvilla.com web sitesinin kullanma amaçları, kullanım şekilleri letsvilla.com WEB SİTESİNİN KULLANILMASI koşullarında açıkça belitilmiştir.

letsvilla.com WEB SİTESİNİN KULLANILMASI
letsvilla.com web sitesi sadece ziyaretçilerine aradıklarını ürün ve hizmete ulaşmaları için veya ürün veya hizmetin satışı için üyelerine ilan yayınlama imkanı sağlamak ve ziyaretçi ile üyelerine kullanılabilir mal ve hizmetleri saptamalarında, yasal rezervasyonlar yapmalarında veya tedarikçilerle diğer şekillerde iş yapmalarında yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır.
İlan veya reklam yayınlamak üzere müşterimiz olmak istiyorsanız En az 18 yaşında olduğunuzu ve letsvilla.com ile anlaşmayı yapmak için yasal yetkiye sahip olduğunuzu ve bu web sitesini buradaki hüküm ve koşullara uygun olarak kullanacağınızı garanti etmektesiniz. Bu web sitesini kullanmanız için gerekli finansmandan (sizinle birlikte yaşayan küçükler de dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size ait hesabın başkaları tarafından kullanılması dahil) sorumlu olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Bu web sitesinin sizin adınız veya hesabınız altında küçükler tarafından tüm kullanımlarını denetleyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bu web sitesini müşteri olarak kullanabilmek için gerek sizin, gerekse aile efradınız tarafından verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti ediyorsunuz.
Herhangi bir sınırlama olmaksızın, her türlü spekülatif, düzme veya sahte rezervasyon ya da talep beklentisiyle yapılan rezervasyon yasaktır. Bu web sitesinin, hizmet ve ürün rezervasyonları imkanlarının yalnızca sizin için veya yasal olarak adına hareket edebileceğiniz herhangi bir şahıs için yasal rezervasyonlar yapmak ya da satın almak amacıyla kullanılacağını kabul ediyorsunuz. Bu web sitesinin ürün ve hizmet rezervasyon imkanlarının aşırı kullanımının ya da suiistimalinin bu olanaklara erişiminizin engellenmesiyle sonuçlanacağını anlıyorsunuz.
letsvilla.com sitesinin üyelere sunduğu imkanlardan yararlanmak için üye olmak istiyorsanız iş bu sözleşmedeki üye ve ziyaretçilerin uyması gereken hüküm ve koşullara uymayı kabul ediyorsunuz.

KULLANICI GÖRÜŞLERİ, YORUMLARI, İÇERİK
letsvilla.com, müşterilerin yayınlayabileceği ilanların yanısıra bu sitede yayınlanan ürün ve hizmetlerle ilgili müşteri deneyimleri, görüşleri, yorumları ile diğer materyali görüntüleyebilir. letsvilla.com ayrıca, bu web sitesi kullanıcılarının yorumlarını yayınlayabilecekleri bir olanak da sunabilir ("Kullanıcı Görüşleri ve Yorumları veya bu anlamlara gelebilecek diğer tanımlar").
Söz konusu ilanlarda ve kullanıcı yorumlarında yer, içerik veya resim ile diğer bilgilerin her türlü ortamda letsvilla.com veya onun bağlı kuruluşlarınca sizin izniniz olmadan ücretsiz olarak kullanılması, kopyalanması, dağıtılması ve kullanıma sunulması ile ilgili olarak herhangi bir mülkiyet hakkınızdan feragat ediyorsunuz. Bu yayınlama olanağının sağlandığı durumlarda, sadece bu hizmet için uygun olan bilgileri ve kullanıcı görüşünüzü göndereceğinizi, bu hüküm ve koşullara ve bu web sitesinde kullanıma sunulan ilkelere uyacağınızı açıkça kabul ediyorsunuz.
Özellikle, bu tür bir hizmeti kullanarak, aşağıdakileri beyan ve garanti ediyorsunuz:
gönderip yayınladığınız içeriğe ait tüm haklara sahip olduğunuzu veya bunları kontrol ettiğinizi;
gönderilen Kullanıcı Görüşlerinin yayınlama tarihi itibariyle doğru olduğunu;
gönderdiğiniz içeriğin letsvilla.com'un kullanım hüküm ve koşullarını, ilkelerini ve politikalarını hiçbir şekilde ihlal etmediğini (zaman zaman geçerli olduğu şekilde);
herhangi bir kişiye veya onların işlerine zarar verecek veya zedeleyecek bilgileri bilerek veya bilmeyerek yayınlatmayacağınızı, ve özellikle: doğru olmayan, zararlı, küçük düşürücü, hakaret içeren, müstehcen ya da bu özelliklere sahip olduğu makul olarak kabul edilecek hiçbir yorumu, bilgiyi ya da materyali yayınlatmayacağınızı;
hiçbir şekilde aldatıcı ve saptırıcı eylemde bulunmayacağınızı ve sahte ya da yasadışı faaliyette bulunmayacağınızı ya da bunları teşvik etmeyeceğinizi;
herhangi bir üçüncü tarafa ait hiçbir bilgiyi ya da malzemeyi o üçüncü tarafın yazılı açık iznini almadan yayınlatmayacağınızı ya da dağıtmayacağınızı;
letsvilla.com eklenen içeriği anlamını hiçbir şekilde düzeltmez ve yasaların elverdiği ölçüde bu içerik ya da Kullanıcı görüşleri ya da bunların yayınlatılması veya kullanımı veya dağıtımı nedeniyle her ne şekilde olursa olsun sorumlu ya da yükümlü olmaz. Buna ilaveten, letsvilla.com, Yorumlar, Görüşler ya da Kullanıcı görüşlerinde açıklanan, aslında gönderen kişilere ait özel görüşleri veya yorumları doğrulamaz, uygun bulmaz ya da onaylamaz. Hizmette görüntülenen görüşler ya da yorumlar temelinde alınacak kararlar, riskleri tamamen size ait olarak alınır.
letsvilla.com tasarrufu tamamen kendisine ait olmak üzere her türlü Yorum, Görüş ya da Kullanıcı Görüşünü yayınlama veya kaldırma (önceden bildirmeden) hakkını saklı tutar. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, letsvilla.com'un bir üçüncü taraf şikayeti aldığı ve/veya bu hüküm ve koşulların ihlal edildiğine inanması için bir nedeninin bulunduğu durumları da kapsar.
Ziyaretçi olarak letsvilla.com'dan yararlanıyorsanız müşterilerimizle yapacağınız kiralama ve satış sözleşmeleri ile gerçekleşen kiralama ve satışların ardından meydana gelebilecek olası anlaşmazlıklarda letsvilla.com ve bağlı kuruluşlarını veya çalışanlarını taraf kabul etmeyeceğinizi, herhangibir zarardan sorumlu tutmayacağınızı ve herhangibir nedenle tazminat davası ile karşı karşıya bırakmayacağınızı açıkça kabul ediyorsunuz.
letsvilla.com'u ürün veya hizmet almak amacı ile kullanıyorsanız, seçtiğiniz mal ve hizmetlerin rezervasyonu ve satın alınmasında farklı hüküm ve koşullar geçerlidir. Vadesi geldiğinde tüm tutarların ödenmesi ve ücretlerin, ürünlerin veya hizmetlerin bulundurulması ve kullanımı için tedarikçinin koyduğu kurallara ya da sınırlandırmalara uymak da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, iş yapmayı seçmiş olduğunuz tedarikçinin koyduğu hüküm ve koşullara tam olarak uymayı kabul ediyorsunuz. Herhangi bir tedarikçinin söz konusu satın alma koşullarını ihlal etmenizin rezervasyonunuzun/rezervasyonlarınızın veya yaptığınız satın almanın iptaliyle, her türlü hizmet veya ürüne erişiminizin reddedilmesiyle, söz konusu bu rezervasyon(lar) veya satın alma için yaptığınız ödemelerdeki paralar üzerindeki hakkınızın düşmesiyle ve bu tür bir ihlal nedeniyle letsvilla.comsorumlu olmadığını anlıyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. Bu web sitesinin kullanımından doğan tüm ücretlendirmelerden, ücretlerden, rüsumattan, vergilerden ve tahakkuklardan bütünüyle sorumlusunuz.

DÖVİZ HESAPLAYICISI
Kur fiyatları sistem tarafından ziyaretçi girişleri sırasında saatlik güncellenmektedir. Döviz kurları kamuya yapılan çeşitli duyurular esasına dayanır ve yalnızca yol gösterici olarak kullanılmalıdır. Bu kurlar doğrulanmamıştır ve kesin değildir; gerçek kurlar farklı olabilir. Döviz Hesaplayıcısının üzerindeki en son kur güncelleme tarihini kontrol edin. Bu uygulama ile sağlanan bilgilerin kesin olduğuna inanılmaktadır, ancak letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya onların tedarikçileri bu kesinliği doğrulamamakta ve garanti etmemektedir. Bu bilgiler herhangi bir parasal amaç için kullanılıyorsa, letsvilla.com, kur oranlarının kesinliği konusunda müşterinin nitelikli bir profesyonele başvurmasını tavsiye etmektedir. letsvilla.com, onun bağlı kuruluşları ve/veya onların tedarikçileri bu bilgilerin kişisel kullanım dışında herhangi bir amaç için kullanılmasına izin vermez ve bu bilgilerin ticari amaçlarla yeniden satılmasını, yeniden dağıtılmasını ve kullanılmasını mümkün olan en geniş biçimde yasaklar.
Bu sözleşmede yer almayan ancak çeşitli sayfalarda yer alan bilgiler (bunlarla kısıtlı olmamak üzere örneğin ücretler, kiralama koşulları, hizmetlerimizin yayınlanacağı zaman ve süreler ile bizim bildirdiğimiz diğer koşul ve kısıtlamalar letsvilla.com lehine koşullara dahil kabul edilecektir.
Bu web sitesinde yayınlanan herhangi bir görüş, yorum veya materyalle ilgili bir şikayetiniz varsa, bu şikayetinizi yazılı olarak aşağıdaki adrese (durum hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi vererek) bildirmelisiniz: info@letsvilla.com.
letsvilla.com'un söz konusu şikayetle ilgili daha ayrıntılı bilgi talep etme ve gerekirse, kimliğinizi doğrulamanızı isteme hakkını saklı tuttuğunu dikkate alın.
©2012 letsvilla.com, Tüm hakları saklıdır.

Bunlar ilginizi çekebilir